Klub turystyczny działający przy
CKiS w Krzeszowicach

NA KAŻDĄ WYCIECZKĘ ZABIERAMY DOWÓD OSOBISTY
OD 20.09.2018 DYŻURY W CZWARTKI W CKiS W GODZ.15.00-17.00